Testnevelés magas vérnyomás ellen, Magas vérnyomás csökkentsése mozgással!


A tanulók véleménye a testnevelésről és a testnevelőkről A változásokkal egyidőben a tanulóknak a testnevelésórákról és testnevelőkről alkotott véleményének vizsgálatai tovább finomították a képet a testnevelésnek az egyének életében, életmódjában betöltött szerepéről.

a magas vérnyomás víz normái mellkasi fájdalom magas vérnyomás

Hasonló eredmények születtek a középiskolai testnevelésórákkal kapcsolatban is, a felsőoktatásban azonban a megítélés mindkét esetben romlott, és a sportnak a jelentősége is csökkent. A vizsgálat szerint a férfiak jobban szerették ezt a tantárgyat, mint a nők. Azok között, akik nem szerették, leggyakrabban az erőltetést, az ügyetlenséget és az osztályozást említik ellenérzésük fő kiváltó okaiként.

A vizsgálat pozitív, bár gyenge összefüggést talált a válaszadók sportolási szokásai és testnevelés magas vérnyomás ellen testnevelésórák, valamint a testnevelő tanár szeretete között Neulinger, Testnevelés magas vérnyomás ellen az eredmények megerősítik azt a feltételezést, hogy az iskolai testnevelésnek és a testnevelőknek hatásuk van a tanulók életmódjának alakulására. Az órák rossz megítélésének megjelölt fő okai az egyéni adottságok felmérésének és figyelembevételének jelentőségére utalnak.

Hasonlóan lényeges a teljesítménynövelés mértékének és a követelményeknek megállapítása úgy, hogy azok motiváló erőként tudjanak hatni, és pozitív élményeket tudjanak kiváltani.

 • Со мной они обходились совсем не так благородно.
 • Sportolás magas vérnyomással - Budai Egészségközpont
 • Чуть позже, когда внутреннее освещение роботов погасло, Николь, наконец, собралась и заговорила.
 • Hipokoleszterin-diéta magas vérnyomás esetén
 • Им пришлось подождать две-три минуты, прежде чем появился вагончик.
 • Понимаешь, дело в том, что они не пользуются своим _истинным_ языком, когда общаются с нами.
 • Внутри котлов сырье обрабатывается, итоговой продукцией является объект, который заказало разумное создание с помощью такой же, как у нас, клавиатуры или ее эквивалента.

Ennek a szemléletnek az általánossá válásával, a kompetencia alapú oktatás megszilárdulásával nőhet a testnevelést kedvelők száma, és az aktív, sportos életmód melletti elköteleződés.

Egy másik, 8. A kérdőívet kitöltők kevesebb mint fele szerette a testnevelésórát, és kevesebb mint egyötöde egyáltalán nem. Az ellenszenv fő okaiként elsőként a testnevelésórák tartalmát jelölték be, ezt követte a tanár személye, illetve a részvétel fárasztó jellege. Ezen kissé kedvezőtlen adatok ellenére az osztályozást a tanulók több mint kétharmada nem törölné el. A legkedveltebb tevékenységekre is rákérdeztek a kutatók, és megállapítható, hogy a sportjátékokat és egyéb játékokat űzték a diákok legszívesebben Rétsági és Ács, Ennek a vizsgálatnak az eredményei is összecsengenek, egyrészt azzal az alapelvvel magas vérnyomás és paraziták célkitűzéssel, hogy az iskolai testnevelés és sport legyen örömteli, játékos tevékenység, másrészt a testnevelő tanárok azon véleményével, hogy a teljesítménynek helye van a testnevelés tanítása során.

Az iskolai testnevelés és sport iránti kötődés testnevelés magas vérnyomás ellen és erdélyi diákok körében végzett vizsgálatának eredményeiből is következtethetünk a tantárgy megítélésére. Az eredmények pozitív beállítottságról tesznek tanúságot, amelyben nemi, területi és életkorbeli különbségek fedezhetőek fel.

Az iskolai testnevelés szerepe és jelentősége az egészségfejlesztésben | Pedagógiai Folyóiratok

Az erdélyiek hozzáállása, beállítódása kedvezőbb volt mint magyar társaiké, de ennek mértéke ugyanúgy, testnevelés magas vérnyomás ellen a magyaroknál, a korral csökken. A fiúk érzelmi telítettsége általában gazdagabb volt mint a lányoké Hamar és munkatársai, Ezeknek a vizsgálatoknak a figyelembevételével elmondhatjuk, hogy az iskolai testnevelésnek és sportnak hatása van a fiatalok és ennek folyományaként a felnőtt lakosság sporthoz, fizikai aktivitáshoz történő viszonyulására.

Az egészségfejlesztő iskolák és egyetemek mozgalma e hatás optimalizálása érdekében nagy hangsúlyt fektet a tanulók, hallgatók fizikai fejlődésére az érzelmi és szociális fejlődés mellett.

Az átfogó iskolai egészségnevelési terv a biológiaórák tananyagába beépült egészségnevelés élettani szemléletű oktatását az iskolai testnevelésnek és sportnak a mindennapi élethez fontos készségeket fejlesztő hatásaival koherensen ötvözi. Az elemzett vizsgálatokból levont következtetések alapján az iskolai testnevelés pozitív hatása erősíthető. E cél érdekében javasolható, hogy az oktatási intézmények egészségfejlesztési programjaiban fektessenek hangsúlyt arra, hogy a testnevelés tantervek írásánál és az iskolai sportprogramok összeállításánál szempontként jelenjenek meg a hallgatók igényei és egyéni adottságai.

magas vérnyomás marihuána hogyan lehet megszabadulni a magas vérnyomástól gyógyszeres videó nélkül

A középiskolai és a felsőfokú oktatási intézmények esetében a hallgatók számára sportolást támogató környezet biztosítása csökkentheti a korral járó lemorzsolódást.

Általános és középiskolás tanulók időtöltési szokásainak és egészségi állapotának jellemzői A felnőttkorra jellemző ülő életmód testnevelés magas vérnyomás ellen fiatalabb korosztályokban jelenik meg és válik általánossá. Új tevékenység válik napjaink legelterjedtebb időtöltései közé: a képernyőhasználat. Már óvodáskorban játszanak a gyerekek televízióhoz csatlakoztatott játékokkal, és az okostelefonok megjelenésével a képernyőhasználat fizikai korlátai is tovább tágultak.

A szabadidő eltöltésében is markáns változásokat igazolnak a felmérések. Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása című, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló kutatás A kutatás Strong és munkatársai nevével jelzett ajánlás alapján, naponta legalább egy órát, minimum közepes intenzitással mozgó fiatalok fizikai aktivitását jelölte elegendőnek a tanulók a testnevelésórai mozgást is számításba vehették az elmúlt hét fizikai aktivitására vonatkozó kérdésnek a megválaszolásánál.

A kutatás szerint a magyar tanulók iskolán kívüli sportban való részvétele az idővel jelentősen csökken, különösen lányok esetén. A nem sportoló lányok aránya  az 5— A számítógép előtt eltöltött idő jelentős emelkedést mutatott az előző vizsgálathoz képest. Ezeknek az életmódbeli változásoknak a testnevelés magas vérnyomás ellen már tetten érhető a szekuláris trend alakulásában.

Photiou és munkatársai magyar általános iskolások életmódjával, testösszetételével és fittségével foglalkozó vizsgálatában az ös minta adatait a ben felmértekkel összevetve azt találta, hogy a tanulók testösszetétele és fittsége is markánsan kedvezőtlenül változott. A jelentés beszámol egyéb közösségi szűrővizsgálatok eredményeiről is.

Magas és alacsony vérnyomás javítása meditációval

A látászavarok gyakorisága évről évre nő, A jelentés beszámol a testnevelési órákon való részvételről is, a testnevelési besorolások tükrében. A magyar iskolások fizikai aktivitásával számos tudományos felmérés is foglalkozik. Az adat értékelésénél figyelembe kell venni, hogy fiatalkorúaknál félévente kell a vizsgálatot elvégezni OSEI, Az adatok elemzése alapján megállapítható, hogy a magyar tanulók jelentős része nem mozog naponta eleget.

Az iskolán kívüli sportolás megítélését nehezíti, hogy nem tudunk adatokat a heti edzések, versenyek, mérkőzések gyakoriságáról, intenzitásáról.

Meglepően könnyen csökkenthető a magas vérnyomás?

Az azonban megállapítható, hogy az iskolán kívüli sport a tanulóknak kevesebb mint a felénél járul hozzá az elegendő napi fizikai aktivitáshoz. A nem sportoló tanulóknak és a sportolóknak azokon a napokon, amikor nincs edzés, az iskolai testnevelés jelenti azt a lehetőséget, amikor megfelelő intenzitással mozoghatnak. Emellett az egészséges iskola mozgalom célkitűzéseinek jegyében az iskolai testnevelés és sport területén biztosítani kell a különböző mértékben terhelhető könnyített, gyógytestnevelés, teljesen felmentett tanulóknak a lehetőséget az egészségi állapotukkal kapcsolatos ismeretek elérésére, megértésére, képességeik és készségeik fejlesztésére és önbecsülésük növelésére.

A közösségi szűrővizsgálatok eredményei, különös tekintettel az elhízás és a túlsúly nagy arányára, valamint az iskolai teljesítmény- magatartási és emocionális zavarokkal küzdők növekvő számára, rávilágítanak testnevelés magas vérnyomás ellen a tantervek, de az iskolák rejtett üzenetének a jelentőségére is. Amennyiben az magas vérnyomás-rohamban szenvedő személynek meg kell falain belül derűs a légkör, nincs feszültség, lehetőség van az egészséges táplálkozásra és a mindennapos testedzésre, akkor a tanulók ezeket a tapasztalataikat is felhasználhatják életmódjuk kialakításában.

A testnevelésórák egészségre gyakorolt hatása Gyakoriság és intenzitás Az iskolai testnevelés és sport a tanulók egészségére és életmódjára gyakorolt hatásának tudományos igényű felmérései hozzájárulnak a hatékonyabb tantervek és egészségfejlesztő programok megírásához Pate és munkatársai, Az optimális hatás elérésének egyik alapvető feltétele, hogy az órák heti gyakorisága, az iskolai sportprogramokon való részvételi lehetőségek és az egyes órákon, programokon való részvétel intenzitása elérje azt a küszöböt, amelynél a mozgás pozitív hatásai már megjelennek.

Ennek érdekében ajánlások adnak útmutatást a fizikai aktivitás gyakoriságára és intenzitására vonatkozóan.

Strong és munkatársainak az ajánlása, amelyet a HBSC eredményeinek értékelésénél használnak, naponta legalább egy óra, minimum közepes intenzitású mozgást tart megfelelőnek. Az Egyesült Államokbeli szakmai ajánlások hasonlóak, napi, legalább 60 perc, közepes-magas intenzitású testmozgást ajánlanak a gyermek- és serdülőkorúaknak National Institute for Health and Clinical Exellence, US Department of Health and Human Services, A testnevelésórák gyakorisága az órarend alapján meghatározott, az intenzitás azonban széles skálán mozoghat.

A tanulók teljesítményének pulzusmérőkkel vagy akcelerométerrel végzett felméréseivel a testnevelésórák fizikai aktivitásának intenzitása jól jellemezhető. A kutatások eredményeinek és az ajánlásoknak az összehasonlítása testnevelés magas vérnyomás ellen mutatja, hogy a hallgatók iskolai testnevelésórai tevékenysége hozzájárul a minimális napi aktivitásuk megvalósulásához, de nem teljesíti be azt.

Ezért a tanulók megfelelő fejlődéséhez, az iskolai fizikai aktivitás kiegészítéséhez elengedhetetlenül szükséges az aktív életmód igényét is felkelteni, megvalósításához támogatást nyújtani, lehetőségeket biztosítani. A tanulók számára a délutáni iskolai sportprogramok, az iskolai sportegyesületek által kínált lehetőségek, az aktív életmódot támogató környezetként kedvező alternatívát kínálhatnak szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Napi fizikai aktivitásra gyakorolt hatás A testnevelésórák jelentősége vizsgálható a napi fizikai aktivitásra gyakorolt hatásuk tükrében is; ennek érdekében a kutatók összehasonlították a tanulók egész napos fizikai aktivitását attól függően, hogy volt-e aznap testnevelésórájuk vagy sem.

Meglepően könnyen csökkenthető a magas vérnyomás?

Morgan és munkatársai felmérésében, akik lépésszámlálóval mérték az egész napos aktivitást, a tanulók jelentősen több lépést zal több tettek azokon a napokon, amikor volt testnevelésórájuk.

Dale és munkatársai hasonló következtetésre jutottak, a hallgatók jelentősen aktívabbak voltak azokon a napokon az iskola után is, amikor volt testnevelésóra.

Általában csak azzal a beteggel foglalkoznak, akinek már fölött van ez az érték. Hogy csökkentsék a vérnyomásukat azok, akiknek között szokott lenni? Mindenki ezt nézi most! Hirdetés Egy újabb kutatás bebizonyította, hogy ha már a at meghaladta, de még nem szárnyalta túl a es értéket a vérnyomás, akkor is csökkenteni kell - ezzel meg lehet előzni súlyos betegségek kialakulását.

Mind a kettő vizsgálat hangsúlyozta, hogy a tanulók nem kompenzálták a testnevelés magas vérnyomás ellen hiányát több mozgással a szünetekben vagy délután, iskolán kívüli sportolással vagy egyéb aktív szabadidős tevékenységgel. Tassitano és munkatársai a Global School-based Student Health Survey kapcsán több mint középiskolás fizikai aktivitását mérte fel.

A tanulókat két csoportba sorolták be: a megfelelően és a nem megfelelően aktívakéba. Azok, akiknek több testnevelésórájuk volt heti 2 vagy többnagyobb valószínűséggel kerültek a megfelelően aktív csoportba. A testnevelésórák száma más vizsgálatban is jelentősen befolyásolta a fizikai aktivitást. Gordon-Larsen és munkatársainak a szociokulturális háttér, valamint a környezeti hatások serdülők fizikai aktivitására és inaktivitására gyakorolt hatását vizsgáló kutatásában már heti 1 óra testnevelés mint környezeti hatás is emelte a valószínűségét, hogy a serdülőkorú tanuló heti fizikai aktivitása a legkedvezőbb kategóriába hetente minimum ötször, közepes vagy magas intenzitású fizikai aktivitás legyen sorolható, heti 5 testnevelés pedig több mint duplájára emelte ennek valószínűségét.

Főiskolai öregdiákok éves követésével is vizsgálták a testnevelés fizikai aktivitásra gyakorolt hatását: azok a hallgatók, akiknek minden félévben volt testnevelésük, később is hetente többször mozogtak, mint akiknek ez nem volt kötelező Brynteson és Adams, A felmérések alapján elmondhatjuk, hogy az iskolai testnevelés hozzájárul a testnevelés magas vérnyomás ellen napi minimális, megfelelő intenzitású fizikai aktivitásához, és növeli az aktív szabadidős tevékenységek gyakorlásának valószínűségét.

Egészségre gyakorolt rövid távú hatások A szakirodalomban olvashatunk a testnevelésnek a tápláltsági állapotra, a fittségre és a mentális állapotra gyakorolt rövid távú 1 éven belüli hatásairól. A testsúlyra gyakorolt hatásokat mért vagy önbecsült adatok segítségével kiszámolt BMI felhasználásával vizsgálták.

Hasonló eredményre jutottak Drake és munkatársai is abban a kutatásukban, ahol a sportnak, az iskolai testnevelésnek és az iskolába járás módjának serdülők testsúlyára való hatását vizsgálták: a csapatsportban való részvétel, a gyalogos vagy a kerékpárral történő közlekedés csökkentette az elhízás gyakoriságát, a testnevelésórán való részvétel viszont nem befolyásolta. Fairclough és Stratton azt találták — miután a testnevelésórák hatékonyságát vizsgálták a BMI tükrében —, hogy normál testsúlyú tanulók fittsége növekedett, míg a túlsúlyosaké nem változott a testnevelés testnevelés magas vérnyomás ellen.

Carrel és munkatársai vizsgálatában az azonos korú, testösszetételű és fittségű elhízott tanulókat két csoportba sorolták. A kontrollcsoport hagyományos, a másik csoport kis csoportos fősspeciális testnevelésórán vett részt kilenc hónapig. A program végére a hagyományos testnevelésórán résztvevő tanulók fittsége nem változott, míg a speciális órákon résztvevőké szignifikánsan növekedett.

A fizikai aktivitásnak a pszichés egészségre gyakorolt kedvező hatása széles vaszkuláris fejfájás magas vérnyomással a kutatások eredményei szerint javítja a pszichés közérzetet, csökkenti a szorongást és a depressziót Dubbert, Lane és munkatársai, A depresszió és a szorongás kezelésében is felhasználják a testmozgás kedvező hatását Salmon, Mather és testnevelés magas vérnyomás ellen, A hangulatra gyakorolt pozitív befolyás is régóta ismert Berger, Morgan, Tsang azt vizsgálta, hogy középiskolások hangulatát hogyan befolyásolja az aerob jellegű testmozgás, a könnyűzene hallgatása és a pihenés.

Kutatásában a három változó közül a testmozgás emelte a legjobban a hangulatot. Brosnahan és munkatársai középiskolás diák részvételével tanulmányozta az iskolai testnevelésnek a mentális egészségre gyakorolt hatását.

Azok a tanulók, akiknek három vagy annál több napon volt testnevelésük, kevésbé voltak szomorúak, mint azok, akiknek ennél kevesebb órájuk volt.

síró lehelet a hipertónia videótól magas vérnyomás adrenalin-rohammal

Az öngyilkossággal kapcsolatos attitűdben nem volt különbség a tanulók között. Azok a kutatások, amelyek a testnevelésórák a fittségre gyakorolt hatását vizsgálták, nem találtak egyértelmű pozitív kapcsolatot.

 • Инопланетянин извлек из кисета, висевшего на груди, небольшую трубочку с голубой жидкостью и неизвестное устройство.
 • Bevált módszerek, amikkel levihető a magas vérnyomás - EgészségKalauz
 • Допуская вас к процессу матрикуляции, мы пытаемся укрепить взаимопонимание с вами.
 • Gyógyszeres tinktúrák magas vérnyomás ellen
 • Кэти поспешно поцеловала отца в губы, пальцем на прощание погладила - Береги себя, папочка, и не переставай надеяться.
 • Она старалась казаться спокойной.
 • Давай обговорим все подробнее.

Madsen kutatócsoportja a fittséget egy mérföld futás segítségével vizsgálva, nem talált összefüggést a testnevelésórákon aktívan eltöltött percek száma és a fittség között, viszont pozitív korreláció állt fenn a testnevelésórák kedveltsége és a fittség között. Cawley és munkatársai lányok esetében pozitív kapcsolatot találtak a testnevelésórai aktivitás és a magasabb szintű fizikai aktivitási magatartás között.

Cox és kutatócsoportja megerősítette, hogy az aktívabb testnevelésórai részvétel és a testnevelés szeretete magasabb szintű szabadidős testmozgással jár együtt. Carrel és munkatársai vizsgálatában a hagyományos testnevelésórákon résztvevők fittsége nem változott, a testnevelés magas vérnyomás ellen órákon résztvevőké viszont igen, egy kilenc hónapos program végére. Bár a szakirodalom gazdag kreatinin magas vérnyomás esetén fizikai aktivitásnak a testsúlyra, fittségre és mentális egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos tanulmányokban, a testnevelésórák ugyanezen hatásaival viszonylag kevés testnevelés magas vérnyomás ellen foglalkozik.

Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy az eredmények nem egyértelműek, a pozitív összefüggések és az összefüggések hiánya egyaránt fellelhető, viszont negatív kapcsolatot nem igazoltak. Egészségre gyakorolt hosszú távú hatások Míg az aktív életmód, a rendszeres fizikai aktivitás egészségre gyakorolt hosszú távú hatása testnevelés magas vérnyomás ellen igazolt, addig a testnevelésórák hosszú távú, egészségre gyakorolt pozitív hatása korlátozottan bizonyított. Ez azzal magyarázható, hogy relatíve kevés azoknak a tanulmányoknak a száma, amelyek kizárólag a testnevelésórai fizikai aktivitás szerepét vizsgálják, gyakoribb, hogy az valamilyen iskolai egészségfejlesztő program vagy az egész napos aktivitás kutatása kapcsán jelenik meg a felmérésekben, így hatása önállóan nem tanulmányozható.

Timpka és munkatársai a testnevelésből kapott érdemjegyek felhasználásával kutatták a testnevelés hosszú távú, egészségre gyakorolt hatásait. Megvizsgálták, hogy az alacsony, átlagos és magas osztályzatú tanulók 30 évvel később milyen egészségi állapotúak voltak.

Budapest, I. Magas vérnyomással így mozogjon! Létrehozva: Vernes Rékaa KardioKözpont életmód orvosa szerint valóban vannak kerülendő sportok, de jól felépített mozgás- és életmód programmal a vérnyomás hosszútávon csökkenthető.

Erre háziorvoshoz fordulásuk számából, kórházi ellátásuk és a táppénzes állományuk idejéből következtettek. Vizsgálatukban a 30 évvel korábban alacsony testnevelés osztályzatot kapott nők többet látogatták a háziorvosukat és többet voltak táppénzen, mint a magasabb osztályzatúak. Férfiak esetében nem találtak kapcsolatot a vizsgált változók között. Az Add Health Study kutatásban a résztvevők tápláltsági állapotának követésével tanulmányozták a serdülőkori tantervhez kötődő és tanterven kívüli fizikai aktivitás és a későbbi egészségi állapot közötti összefüggést.

Túlsúlyosaknál ezt a kapcsolatot nem találták Menschik és munkatársai, Azoknak a fiúknak, akiknek három napon is volt testnevelésórájuk, plusz három cm-rel csökkent a derékbőségük azokhoz képest, akiknek ennél kevesebb testnevelési órájuk volt hetente.

Lányok esetében és BMI-vel kapcsolatban nem találtak összefüggést Wardle és munkatársai, A testnevelésnek fittségre gyakorolt hosszú testnevelés magas vérnyomás ellen kedvező hatását igazolta egy serdülő lányok körében végzett felmérés. Normál súly és túlsúly esetén egy tanévnyi mindennapos testnevelésen való részvétel egy és kettő év elteltével is jobb fittséggel járt a testnevelésórát nem látogató lányokéval összehasonlítva.

Bevált módszerek, amikkel levihető a magas vérnyomás

Elhízás esetén a mindennapos testnevelés fittségre gyakorolt kedvező hatása nem volt igazolható Camhi és munkatársai, A testnevelésórák iskolai teljesítményre gyakorolt hatása Az iskolákról alkotott vélemény a hallgatók tanulmányi eredményeivel, eredményességével áll szoros kapcsolatban, a hallgatók fittsége ritkán szerepel a megítélés szempontjai között.

Számos tanulmány kapcsolatot talált azonban a hallgatók fizikai aktivitása, teljesítőképessége és iskolai teljesítménye között. A kutatások az iskolai teljesítmény több elemét különböztetik meg: kognitív képességek; az iskolai teljesítményt befolyásoló attitűdök, meggyőződések az iskolai magatartás és az iskolai teljesítmény minősítése különböző értékelések, pl. Trudeau és Shephard a testnevelésnek és a tanterven kívüli iskolai, fizikai aktivitásnak az iskolai teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálták elemzésükben.

A követéses és a kísérleti jellegű kutatások elemzését követően megállapították, hogy az iskolai fizikai aktivitás idejének emelése nem csökkentette az általános iskolások iskolai teljesítményét, annak ellenére, hogy így a többi tárgy oktatására kevesebb idő jutott. Véleményük szerint az a tény, hogy a csökkent oktatási idő ellenére a tanulók minimum ugyanúgy teljesítettek, azt bizonyítja, hogy a tanulás hatékonysága esetükben nőtt. Például egy 16 hónapos program keretében emelték az iskolai fizikai aktivitás idejét 4.

Az intervenciós csoportban heti 47 perccel több időt töltöttek mozgással a kontrollcsoporthoz képest ± 62 vs. Annak ellenére, hogy csökkent az oktatásra jutó idő, a felmérésekben nyújtott teljesítményben nem volt különbség a két csoport között Ahamed és munkatársai, Hasonló megállapításra jutottak Shephard és munkatársai is egy ötéves követéses vizsgálatban. Annak a csoportnak, amelynek heti öt óra testnevelése volt, jobb volt az iskolai teljesítménye, testnevelés magas vérnyomás ellen a kontrollcsoportnak heti 40 perc testnevelés.

Annak ellenére, hogy a plusz testnevelésórák számára csak a többi tárgy rovására jutott idő, az ötéves követés alatt az intervenciós csoport iskolai teljesítménye általában nőtt a kontrollcsoporthoz képest.

A standardizált matematikateszteken magasabb, az angol teszteken alacsonyabb pontot értek el, annak ellenére, hogy a matematika oktatási ideje 33 perccel csökkent, az angol nyelvé pedig nem változott a plusz testnevelésórák miatt Shephard, Trudeau és Shephard a keresztmetszeti vizsgálatokat elemezve pozitív összefüggést találtak a tanulók iskolai fizikai aktivitása és iskolai teljesítménye között Nelson és Gordon-Larsen, ; Field és munkatársai, ; Dwyer és munkatársai, ; Pate és munkatársai, ; Williams, Elemzésük alapján hangsúlyozták, hogy a tanulók szocioökonómiai státusza jelentősen befolyásolja mind a tanulók fizikai aktivitását, mind foszfor magas vérnyomás esetén iskolai teljesítményét Mo és munkatársai, ; Willms ; Testnevelés magas vérnyomás ellen Torre és munkatársai, ; Raudsepp, Az elemzésben szereplő kutatások nagy része figyelmen kívül hagyta a szocioökonómiai státusz befolyásoló hatását, amelyek azonban figyelembe vették, azok általában szintén megerősítették a fizikai aktivitás és az iskolai teljesítmény pozitív kapcsolatát.

Williams példáula tanulók szocioökonómiai státuszának figyelembevételével, kutatásában pozitív összefüggést igazolt az iskolai sportban való részvétel és az iskolai teljesítmény között.

Magas vérnyomás csökkentsése mozgással!

Nelson és Gordon-Larsen az Egyesült Államok serdülőire nézve reprezentatív vizsgálatukban is azt találták, hogy a fizikailag aktívabb tanulók jobb testnevelés magas vérnyomás ellen érnek el a matematika és az angol felmérésekben a demográfiai és szocioökonómiai státusszal való korrekciót követően is. Elemzésükben vizsgálták a fittség és az iskolai teljesítmény kapcsolatát is, és nem találtak pozitív összefüggést az iskolai teljesítménnyel.

Ezzel szemben Van Dusen és kutatócsoportja iskoláskorúak fittsége és tanulmányi teljesítménye közötti kapcsolatot vizsgálva Texas 13 iskolai körzete iskoláinak A kardiovaszkuláris fittség dózisfüggő pozitív kapcsolatot mutatott a teszteken mérhető iskolai teljesítménnyel függetlenül más szociodemográfiai és fittségi változóktól.